Diagnostiek

Diagnostiek


Praktijk de Molen voert handelingsgerichte diagnostiek uit. Het uitgangspunt hierbij is dat diagnostiek altijd een concreet doel dient. Er wordt systematisch en transparant gewerkt in nauw overleg met ouders en andere betrokkenen. De diagnostiek wordt getrapt uitgevoerd: niet meer dan noodzakelijk, zo veel als nodig.

Via handelingsgerichte diagnostiek kan een verklarende diagnose worden gesteld, zoals ADHD of een autisme spectrum stoornis als verklaring voor moeilijk te begrijpen gedrag. Ook kan een beschrijvende diagnose worden gesteld, zoals: welke factoren houden het agressieve gedrag in stand? Hoe is het intelligentieprofiel ontwikkeld? Dergelijk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren bij het kiezen van een passende behandeling.
beeldbank-001