Kosten & vergoeding

Kosten & vergoeding


Kinderen en jongeren onder de 18 jaar:
Vergoede zorg:

Behandeling in de basis Jeugd-GGZ volledig vergoed voor kinderen en jongeren onder de 18, als deze staan ingeschreven in de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of het CJG op grond van (of het vermoeden van) een DSM-5 stoornis.
Let op! Vanwege een herorganisatie van de jeugdhulp in Den Haag en Voorschoten geldt een permanente aanmeldstop voor vergoede zorg voor cliënten uit deze gemeentes.


Onvergoede zorg:
Sommige hulpvragen worden niet vergoed, zoals:
- Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
- Intelligentieonderzoeken (buiten behandeling om)
- Gezinsrelatieproblemen
- Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
- Levensfase/levensvragen problematiek
- Persoonlijke coaching
- Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
- Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5.

Indien u bereid bent de kosten voor een onderzoeks- of behandeltraject voor eigen rekening te nemen, kan hiervoor een kostenberaming worden gemaakt. Als richtlijn wordt het maximale uurtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit aangehouden voor onvergoede zorg (€131,82 per consult van 60 minuten - waarvan 45 minuten consult en 15 minuten voorbereiding en administratie).


Adolescenten en volwassenen:
Vergoede zorg:
Behandeling in de basis GGZ voor volwassenen wordt gedeeltelijk of volledig vergoed door uw verzekering. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Praktijk de Molen heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt. Als u een naturapolis hebt, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Als u een restitutiepolis hebt, dan vergoedt uw zorgverzekeraar in principe het gehele bedrag. Let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: u krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed! Er zijn ook restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis daarom goed door. Het wettelijke eigen risico moet u in alle gevallen zelf betalen.

Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Uw behandeling wordt als losse zorgprestaties afgerekend, en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld.
Intakegesprek (60 minuten) € 183,44
Intakegesprek (90 minuten) € 274,01
Behandelsessie (45 minuten) € 135,89
Behandelsessie (60 minuten) € 161,46
(Tarieven gelden vanaf 1-1-2024)

Onvergoede zorg:
Sommige hulpvragen worden niet vergoed, zoals:
- Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
- Intelligentieonderzoeken (buiten behandeling om)
- Gezinsrelatieproblemen
- Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
- Levensfase/levensvragen problematiek
- Persoonlijke coaching
- Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
- Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5.

Indien u bereid bent de kosten voor een onderzoeks- of behandeltraject voor eigen rekening te nemen, kan hiervoor een kostenberaming worden gemaakt. Als richtlijn wordt het maximale uurtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit aangehouden voor onvergoede zorg (€131,82 per consult van 60 minuten - waarvan 45 minuten consult en 15 minuten voorbereiding en administratie).

Supervisie:
Erkende supervisie is mogelijk voor de volgende opleidingen en trajecten:
- Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP/NVO (BAPD)
- Herregistratietraject SKJ masterpsycholoog
- Individueel registratietraject Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ
- Postmasteropleiding Schoolpsycholoog

Supervisie kan individueel of in groepen van 2 of 3 plaats vinden. Kosten zijn inclusief voorbereidingstijd (lezen van inbreng en reflectieverslagen) en zijn als volgt:
- Individueel: € 110,- per uur.
- In tweetal: €120,- per uur (€60,- p.p.)
- In drietal: €150,- per uur (€ € 50,- p.p.)


Voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt €75,- in rekening gebracht.
beeldbank-001