Kosten & vergoeding

Kosten & vergoeding


Kinderen en jongeren onder de 18 jaar:
Vergoede zorg:

Behandeling in de basis Jeugd-GGZ volledig vergoed voor kinderen en jongeren onder de 18, als deze staan ingeschreven in de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Westland. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of het CJG op grond van (of het vermoeden van) een DSM-5 stoornis.
NB Vanaf 2024 valt de gemeente Voorschoten niet meer onder Jeugdhulpregio Haaglanden en verandert de financiering van de jeugdhulp in de gemeente Den Haag ingrijpend. Om behandeltrajecten in alle gevallen af te kunnen maken, geldt vanaf 1 juli 2023 een aanmeldstop voor vergoede zorg voor cliënten uit Voorschoten en Den Haag.

Onvergoede zorg:
Sommige hulpvragen worden niet vergoed, zoals:
- Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
- Intelligentieonderzoeken (buiten behandeling om)
- Gezinsrelatieproblemen
- Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
- Levensfase/levensvragen problematiek
- Persoonlijke coaching
- Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
- Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5.

Indien u bereid bent de kosten voor een onderzoeks- of behandeltraject voor eigen rekening te nemen, kan hiervoor een kostenberaming worden gemaakt. Als richtlijn wordt het maximale uurtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit aangehouden voor onvergoede zorg (€124,16 per consult van 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie).


Adolescenten en volwassenen:
Vergoede zorg:
Behandeling in de basis GGZ voor volwassenen wordt gedeeltelijk of volledig vergoed door uw verzekering. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Praktijk de Molen heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt. Als u een naturapolis hebt, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Als u een restitutiepolis hebt, dan vergoedt uw zorgverzekeraar in principe het gehele bedrag. Let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: u krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed! Er zijn ook restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis daarom goed door. Het wettelijke eigen risico moet u in alle gevallen zelf betalen.

Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Uw behandeling wordt als losse zorgprestaties afgerekend, en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld.
Intakegesprek (60 minuten) € 173,40
Intakegesprek (90 minuten) € 259,01
Behandelsessie (45 minuten) € 128,40
Behandelsessie (60 minuten) € 152,50

Onvergoede zorg:
Sommige hulpvragen worden niet vergoed, zoals:
- Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
- Intelligentieonderzoeken (buiten behandeling om)
- Gezinsrelatieproblemen
- Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
- Levensfase/levensvragen problematiek
- Persoonlijke coaching
- Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
- Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5.

Indien u bereid bent de kosten voor een onderzoeks- of behandeltraject voor eigen rekening te nemen, kan hiervoor een kostenberaming worden gemaakt. Globaal wordt het uurtarief van de NzA aangehouden voor onvergoede zorg ( €124,16 per consult van 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie).

Supervisie:
Erkende supervisie is mogelijk voor de volgende opleidingen en trajecten:
- Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP/NVO (BAPD)
- Herregistratietraject SKJ masterpsycholoog
- Individueel registratietraject Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ
- Postmasteropleiding Schoolpsycholoog

Supervisie kan individueel of in groepen van 2 of 3 plaats vinden. Kosten zijn inclusief voorbereidingstijd (lezen van inbreng en reflectieverslagen) en zijn als volgt:
- Individueel: € 110,- per uur.
- In tweetal: €120,- per uur (€60,- p.p.)
- In drietal: €150,- per uur (€ € 50,- p.p.)


Voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt €75,- in rekening gebracht.
beeldbank-001